kapsw einatyzc
einatyzc kapsw


Jak wspak?
Kapsw? Czy tak?
Czy wspak jak ?

Czy każdy wyraz od tyłu?
Czy każde zdanie od tyłu, lecz wyrazy normalnie i zdanie po zdaniu w porządku od przodu?
Czy każdą linijkę od tyłu, lecz wyrazy od przodu, na zdania w ogóle nie zwracając uwagi?
Czy każdą stronę od dołu do góry?
Czy całą książkę od końca do początku, każdy wyraz wspak każdą stronę zaczynając od dołu?


Ach, jak wiele jest wspaków.
Chociaż nie tyle ile ptaków.
Czy tyle ile katpów, czy może tyle ile wókatp?A gdyby tak czytać słowa ani nie z lewej do prawej,
ani nie z prawej do lewej, lecz od środka na boki,
w lewo i w prawo jednocześnie?


Czy byłoby to czytanie na opak ?
<<<