asrevni odagel
odagel asrevni
Legi inverse, sed kiel?
Esrevni?
Tiel?
Ĉu ĉiun vorton inverse?
Aŭ ĉiun frazon inverse, sed vortojn en tiu frazo normale, kaj frazon post frazo ankaŭ normale?
Aŭ ĉiun linion inverse, sed vortojn normale, tute ne atentante pri frazoj?
Aŭ ĉiun paĝon de subo supren?
Aŭ ĉiun libron de fino komencen, ĉiun vorton inverse, ĉiun paĝon komencante desube?

Ho, estas multe da inversoj.
Ĉu same multe kiom da osrevnij?


Kaj se ni legus vortojn nek de maldekstre dekstren, nek de dekstre maldekstren,
sed de la mezo randen, ambaŭranden samtempe?

Ĉu tia legado estus la legado eksterversa?


<<<