Niebo to jest to, co znajduje się nad horyzontem, albowiem pod horyzontem znajduje się ziemia.
Tak jest wtedy, gdy horyzont udaje linię ciągnącą się bez końca w lewo i w prawo. Wiadomo jednak, że tak nie jest, albowiem horyzont nie jest linią otwartą i nie ciągnie się bez końca ani w lewo ani w prawo. Horyzont jest linią zamkniętą, niekoniecznie kolistą, bo na przykład tu zamyka się ona w prostokąt. Jeśli jest to prostokąt leżący, wówczas wskazanie gdzie znajduje się NAD nie sprawia trudności – jeśli jednak jest to prostokąt stojący, lub nawet mocno nachylony, niejako podnoszący się, wówczas wskazanie NAD i POD będzie znacznie trudniejsze. Przy dokładnie wertykalnym ułożeniu NAD będzie niesłuchanie zbliżone do PRZED i ZA, podobnie jak POD.
Lecz tu jeszcze inny przyimek przypomina o sobie i rości sobie prawa – W – i taki oto ciąg pytań fundamentalnych tworzy ku naszemu zdumieniu:
Czy niebo jest nad Liberlandią czy w Liberlandii?
Jeśli jest niebo nad Liberlandią i w Liberlandii, to czy jest to to samo niebo czy są to dwa różne nieba?
Jeśli jest niebo w Liberlandii, to zapewne jest to niebo liberlandzkie – czy niebo liberlandzkie jest częścią nieba w ogóle, tak jakieś Morze jest częścią jakiegoś Oceanu (a wtedy należałoby uznać te określenia za nazwy i pisać je z dużej litery)?
Jakiego koloru jest niebo w Liberlandii? Wiele wskazuje na to, że białe, a jeśli jest białe i jeśli jest w, to znaczy że przenika ono Liberlandię na wskroś, czyli jest wszędzie, z czego wynikałyby, że Liberlandia jest w niebie ...... niebo jest w Liberlandii i Liberlandia jest w niebie – czy tak?
. . . . . . . . . . . . . .
I wiele innych pytań tego typu.
Rzeczywiście zdumiewających.
Czy odpowiedzi na nie są równie zdumiewające?
Zdumiewająco zachwycające czy zdumiewająco rozczarowujące?
. . . . . . . . . . . . .
Czy niebo w Liberlandii bywa zachmurzone?
Jakie chmury płyną po liberlandzkim niebie?

W większości bezkształtne. Ale jak to chmury – w każdej chwili mogą się przybrać kształt dowolnej istoty lub rzeczy latającej lub unoszącej się lub opadającej lub przepływającej.